Effecten van stikstofgebruiksnormen op gras- en maisland in de praktijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de voor 2009 geldende N-gebruiksnormen voor meststoffen (dierlijke mest en kunstmest) in praktijksituaties in de melkveehouderij. De gebruiksnormen voldoen volgens bestaande inzichten aan de milieueisen van de EU-nitraatrichtlijn en zijn gebaseerd op aannames over i) de verdeling van aangevoerde nutriënten over bodem en gewas en ii) het lot van N in de bodem. In dit onderzoek werd getoetst in hoeverre werkelijke N-opbrengst, N-overschot en nitraatconcentratie overeenkomen met de waarden gebruikt in de onderbouwing van de derogatie aanvraag (welke hier steeds zijn aangeduid als ‘referentie’)
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages2
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameInformatieblad Mineralen en Milieukwaliteit
PublisherWageningen UR
No.nr. 35

Keywords

  • grasslands
  • maize
  • nitrogen fertilizers
  • fertilizers
  • standards
  • directives
  • fertilizer application

Cite this