Effecten van stikstof- en zwaveldepositie op de chemische samenstelling van bodemvocht in bosopstanden

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Abstract

  Dit artikel vat de resultaten samen van bodemvochtanalyses in bosopstanden op kalkloze zandgronden van 1980 tot 1990. Hieruit is gebleken dat de uitspoeling van zwavel vrijwel gelijk is aan de toevoer, terwijl stikstof veelal nog in grote mate wordt vastgelegd. De zuurtoevoer wordt voornamelijk (80%) geneutraliseerd door aluminiummobilisatie in de wortelzone. De chemische samenstelling van bodemvocht wordt gekarakteriseerd door hoge concentraties aan sulfaat, nitraat en aluminium, de laatste veelal boven kritisch geachte waarden. Deze concentraties nemen duidelijk af in de richting sparrenopstanden - dennenopstanden - loofbomenopstanden.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationJaarboek 1994
  Pages15-18
  Publication statusPublished - 1996

  Cite this