Effecten van 'ruimte voor water' op natuur in inundatiegebieden. Fase 2: validatie van het paleo-instrument en resultaten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Als gevolg van klimaatverandering zullen behalve meer extreme laagwaters ook onregelmatige inundaties (wat betreft frequentie, intensiteit en duur) gaan optreden. Vernatting door berging en inundatie en klimaatverandering hebben beide grote gevolgen voor de natuur en dus ook voor de aquatische natuur langs de Nederlandse rivieren. Het doel van dit onderzoek was het effect van de toename in inundatiefrequentie en -duur op aquatische natuur in uiterwaardplassen te evalueren. Maatregelen voor vasthouden en bergen van water veroorzaken veranderingen in de aquatische natuur en verslechtering van de ecologische kwaliteit. De specifieke kwantitatieve maten van deze effecten moeten in de vervolgstudie worden vastgesteld. Na een periode van inundatie is langzaam herstel mogelijk, maar bij herhaalde inundaties verandert de aquatische natuur en de ecologische waterkwaliteit blijvend. De toename in inundaties door klimaatverandering zal vergelijkbare invloed op de aquatische natuur langs de Nederlandse rivieren hebben
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages41
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1659
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water management
  • flooding
  • ponds
  • Netherlands
  • instrumentation
  • palaeosols
  • palaeoecology
  • aquatic ecology
  • aquatic ecosystems
  • river forelands

Cite this