Effecten van plantaardig digestaat op bodem, emissies en gewasopbrengst: Resultaten van een literatuurstudie, incubatieproef en potproef

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vergisting van plantaardige reststromen kan bijdragen aan hernieuwbare energieproductie en ook emissies uit gewasresten en organische reststromen voorkomen. In tegenstelling tot digestaten gebaseerd op dierlijk mest, is er nog weinig onderzoek gedaan naar effecten van digestaat gebaseerd op plantaardige reststromen. In deze studie zijn de effecten van plantaardig digestaat op lachgas, ammoniak en CO2-emissies, bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst onderzocht door middel van literatuuronderzoek en een lab-incubatie- en potexperiment. In de experimenten zijn plantaardige digestaten uit gewasresten, suikerbietenpulp en bietenblad vergeleken met reguliere meststoffen (kunstmest, runderdrijfmest, co-vergiste runderdrijfmest en compost). De emissies van de plantaardige digestaten zijn vergelijkbaar met runderdrijfmest en ook de gewasopbrengst en N-opname is vergelijkbaar en hoger dan bij toediening van compost. Uit deze studie blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat plantaardige digestaten hoge emissierisico’s of een negatief effect op bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst met zich mee zouden brengen.---Anaerobic digestion of plant-based residues can contribute to renewable energy production and prevent emissions from crop residues and organic waste. In contrary to digestates derived from animal manure, only limited research is available on the effects of digestate from plant-based residues. In this study the effects of plant based digestate on nitrous oxide, ammonia and CO2 emissions, soil fertility and crop yields were investigated, using literature research and an incubation and pot experiment. In the experiments plant based digestates from crop residues, sugar beet residues and sugar beet leaves were compared with regula rfertilizers (mineral fertilizer, cattle slurry, co-digested cattle slurry and compost). The emissions of the plant based digestates were comparable to cattle slurry. Also crop yield and N uptake were comparable to cattle slurry and higher compared to compost. This study concludes that the plant based digestates have no risk on high emissions or negative effects on soil fertility and crop yields.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages47
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3191
ISSN (Print)1566-7197

Cite this