Effecten van peilbeheer in de polders Zegveld en Oud-Kamerik op de nat- en droogteschade in de landbouw

J.A. de Vos, I.E. Hoving, P.J.T. van Bakel, J. Wolf, J.G. Conijn, G. Holshof

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor een toekomstgericht melkveebedrijf in het veenweidegebied is met het nieuwe Waterpas-BBPR-model berekend wat de bedrijfeconomische gevolgen zijn van een oppervlaktewaterpeilverhoging. Modelresultaten voor hydrologie en graslandgebruik komen goed overeen met meetgegevens en praktijkgegevens voor het proefbedrijf Zegveld. Opvallend is dat een gemiddelde infiltratie vanuit het oppervlaktewater van 140 mm/jaar wordt berekend, wat wordt bevestigd door eerdere experimenten. Bij een slootwaterpeilverhoging van 60 naar 40 cm ¿mv neemt volgens het Waterpas-BBPR-model het netto bedrijfsresultaat af met 222 euro/ha/jaar. De HELP-tabel (Brouwer-Huinink-versie) geeft 186 euro/ha/jaar opbrengstderving en benadert daarmee financieel gezien de modelberekeningen redelijk. Echter bij vergelijking met melkveebedrijven op kleigrond blijkt de HELP-tabel minder opbrengstderving te berekenen dan het Waterpas-BBPR-model. De resultaten van het integrale Waterpas-BBPR-model laten zien dat een analyse op bedrijfsschaal noodzakelijk is en dat meer transparante, realistische resultaten worden verkregen dan met de HELP-systematiek.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages77
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.987
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • water management
 • models
 • water table
 • farm management
 • regulation
 • polders
 • surface water
 • dairy farming
 • pilot farms
 • water level
 • utrecht
 • peat grasslands
 • water level management

Cite this