Effecten van mosselzaadvisserij op sublitorale natuurwaarden in de westelijke Waddenzee: samenvattend eindrapport

A.C. Smaal, J.A.M. Craeymeersch, J. Drent, J.M. Jansen, S.T. Glorius, M.R. van Stralen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport gaat over de effecten van mosselzaadvisserij in de westelijke Waddenzee op de natuurwaarden beneden laagwater: het sublitoraal. In de periode 2006 – 2012 is hiernaar onderzoek gedaan in opdracht van de overheid en de schelpdiersector. Het onderzoek is opgezet omdat onvoldoende bekend was welke gevolgen de mosselzaadvisserij zou kunnen hebben voor de natuurwaarden. Aangezien de Waddenzee een beschermd natuurgebied is, is er een vergunning nodig om te mogen vissen. Hiervoor moet door middel van een passende beoordeling worden aangetoond dat de visserij geen als significant te beoordelen negatieve effecten heeft op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypen en soorten waarvoor het gebied waarin de visserij plaatsvindt, is aangewezen. De profielen voor de habitattypen en soorten omschrijven wat onder die natuurwaarden moet worden verstaan. De vraagstelling van dit onderzoek komt er op neer na te gaan in hoeverre er effecten zijn van mosselzaadvisserij op de geformuleerde instandhoudingsdoelstelling voor habitattype 1110A, permanent overstroomde zandbanken (subtype ‘getijdengebied’). Omdat bij de aanvang van het onderzoek door diverse overheidsinstanties nog volop werd gewerkt aan het definiëren van de instandhoudingsdoelstellingen, is het onderzoek breder van opzet, en zijn meerdere variabelen in het onderzoek meegenomen waarmee natuurwaarden kunnen worden beschreven.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages162
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C006/13 PR1

Keywords

 • shellfish fisheries
 • shellfish culture
 • mussels
 • mussel culture
 • environmental impact
 • netherlands
 • natural resources
 • wadden sea
 • natural value
 • Benthos group

  Project: Other

Cite this