Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen

C.J.S. Aggenbach, R.C.M. Verdonschot, H.H. de Vries, D. Groenendijk, J.P. Dijkstra, R. van Diggelen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel worden deze beekdalgebieden gemaaid en door technische innovaties in het beheer kunnen terreinbeheerders nu met rupsmaaiers zeer natte beekdalgebieden blijven maaien. Echter, het is onduidelijk of onder de verbeterde hydrologische condities maaibeheer nog noodzakelijk dan wel wenselijk is, aangezien onder natuurlijke condities het habitattype langdurig kan voortbestaan zonder maaibeheer
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherBosschap, bedrijfschap voor bos en natuur
Number of pages137
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • vegetation
  • swamp soils
  • ecohydrology
  • brook valleys
  • mowing
  • ecological restoration
  • fauna

Cite this