Effecten van klimaatverandering op maaivelddaling en grondwaterstanden in Friesland

T. Osinga, W. Terwisscha Van Scheltinga, J. Medemblik, P.C. Jansen, C. Kwakernaak

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

  Abstract

  In het Friese veenweidegebied zijn de landbouwgebieden diep ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen in hoog tempo, waardoor het maaiveld op veel plekken met 15 mm per jaar daalt. Bij een onveranderde drooglegging zal de maaivelddaling als gevolg van klimaatverandering nog verder toenemen, waardoor het veendek eind deze eeuw op veel plaatsen verdwenen zal zijn. De versnelde maaivelddaling en het verdwijnen van het veendek zullen gevolgen hebben voor de grondwaterstanden en de stijghoogte van het diepe grondwater in en rond het veenweidegebied. De uitgevoerde analyses vormen input voor de komende Veenweidevisie, de langetermijnvisie voor het veenweidegebied in de provincie Fryslân.
  Original languageDutch
  Publishervakbladh20
  Media of outputOnline
  Publication statusPublished - 2014

  Keywords

  • peat grasslands
  • subsidence
  • water level management
  • drainage
  • groundwater level
  • climatic change
  • drought
  • pumping stations
  • friesland

  Cite this