Effecten van keren veenprofiel voor landbouw, CO2-emissie en omgeving: Een veld- en literatuurstudie

W.J.M. de Groot, F. Brouwer, E. Kiestra, K. Kooistra

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2020 heeft WENR onderzoek gedaan naar de effecten van het keren van een klei op veengrond, waarbij zand uit de ondergrond naar boven is gehaald. Hoewel nog recent na de kering in 2017, blijkt er landbouwkundig een duidelijke verbetering voor de mogelijkheden voor weidebouw en maisteelt. Uit de onderzoeksliteratuur blijkt een vermindering van CO2-emissie door het keren. Doordat bij onderzochte bedrijven nog 59% van de organische stof ondiep in het profiel is achtergebleven, zal het effect hiervan lager zijn dan mogelijk is en treedt er nog steeds maaivelddaling op. Onzekerheden zijn er vooral door het grotere risico op uitspoeling van nutriënten, onzekerheid over de afvoersnelheid van water en de druk op archeologische, cultuurhistorische, aardkundige en landschappelijke waarden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages73
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3103
ISSN (Print)1566-7197

Cite this