Effecten van hydrologische maatregelen tegen verzuring en vermesting op vegetatie, bodem en grondwater in Groot Zandbrink; evaluatie na vijf jaar

P.C. Jansen, R.H. Kemmers, S.P.J. van Delft, W.C. Knol

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In het natuurreservaat Groot Zandbrink zijn greppels aangelegd in natte schraalgraslanden als maatregel tegen verzuring. Sinds 1991 worden de ontwikkelingen in vegetatie, bodem en grondwater gevolgd. Daartoe wordt ieder jaar de vegetatie gekarteerd enwordt de bodem om de twee jaar en het bodemwater ieder kwartaal bemonsterd. Op verschillende plekken bleek de maatregel in natte perioden effectief: de calciumverzadiging en het aandeel lithotroof water in de wortelzone nam toe, terwijl ook de bedekking met kwelafhankelijke plantensoorten groter werd. Tijdens de droge periode juni '95-oktober '96 zijn de veranderingen echter teniet gegaan. Verder toonde het onderzoek aan dat in vergelijking met de periode 1978-1981 de hoogste grondwaterstanden minder langdurig bereikt worden en de gemiddeld laagste grondwaterstand is gedaald.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherDLO-Staring Centrum
  Number of pages64
  Publication statusPublished - 1997

  Publication series

  Name
  No.425

  Keywords

  • ecology
  • hydrology
  • rivers
  • streams
  • canals
  • water
  • surface water
  • water pollution
  • water quality
  • precipitation
  • chemical properties
  • acidity
  • acid rain
  • soil chemistry
  • inorganic compounds
  • minerals
  • grasslands
  • netherlands
  • ecohydrology
  • gelderland
  • gelderse vallei

  Cite this