Effecten van hydrologische maatregelen tegen verzuring en vermesting op vegetatie, bodem en water in Groot Zandbrink; evaluatie na negen jaar

P.C. Jansen, R.H. Kemmers, P.W.F.M. Hommel, S.P.J. van Delft

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het project Effectgerichte maatregelen tegen verzuring (EGM) zijn in 1991 in het natuurreservaat Groot Zandbrink greppels aangelegd in schraalgraslandjes om een deel van de neerslag oppervlakkig af te voeren en zo het lithotrofe grondwater weer hoger in het profiel te krijgen. De ontwikkelingen in vegetatie, bodem en water worden sindsdien gevolgd, momenteel in het kader van het programma Overlevingsplan bos en natuur. Uit de resultaten blijkt dat van een beperkt herstel sprake is tijdens langdurig natte perioden waarin de greppels functioneren, maar dat de effecten teniet worden gedaan als er in een winterperiode weinig of geen afvoer plaatsvindt. Door een grondwaterstandsdaling, waarvan de oorzaak buiten het natuurgebied ligt, treedt veratmotrofing op waardoor een structureel herstel is uitgesloten. De trends die al wel uit de monitoring van de abiotische omstandigheden blijken, zijn nog niet aangetoond met de resultaten uit de vegetatiemonitoring.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages59
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.16

Keywords

  • vegetation
  • water table
  • soil chemistry
  • netherlands
  • ecohydrology
  • gelderland
  • gelderse vallei

Cite this