Effecten van hormoonverstorende stoffen op kikkers

M.B.E. Lee-de Groot, N.W. van den Brink, A. van der Hout, P.A.F. de Bie, A.H.P. Stumpel, A.T.C. Bosveld

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Omdat de ontwikkeling van amfibieën sterk hormoon-gereguleerd is, is onderzocht in hoeverre de kikker een geschikte indicator is voor hormoonverstorende stoffen in het milieu. Hiertoe zijn in het laboratorium blootstellingstudies uitgevoerd met kikkerlarven en volwassen Rana kikkers, welke algemeen in Nederland voorkomen. Onderzocht is in hoeverre oestradiol (E2) en tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD) de ontwikkeling, overleving, lichaams- en orgaangewichten, geslachtsorganen en -hormonen, en specifieke cytochroom P450 enzymen beïnvloeden. Ook is de onderlinge samenhang van deze ettectparameters bestudeerd. In een in-situ veldstudie zijn de overleving en ontwikkeling van larven van Rana Kikkers, die zijn uitgezet in de sterk verontreinigde Volgermeerpolder en een niet-verontreinigde referentielocatie, beschouwd. Naast dit alles zijn juveniele Rana kikkers gevangen uit beide locaties, waarin interne concentraties dioxine-achtige stoffen en activiteiten van specifieke cytochroom P450 enzymen zijn bepaald.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages77
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • amphibia
  • estradiol
  • dioxins
  • toxicology
  • reproductive organs
  • mortality
  • hormones
  • bioassays
  • ecotoxicology
  • endocrine disruptors

Cite this