Effecten van het generieke milieubeleid op het terugdringen van de verzuring en het herstel van natuurwaarden in multifunctionele bossen op arme zandgronden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Via beschikbare gegevens is geëvalueerd of het generiek milieubeleid sinds 1990 heeft geleid tot terugdringen van de verzuring en vermesting en op herstel van natuurwaarden van Multifunctionele bossen. Als basis voor de evaluatie zijn bodem- en vegetatiegegevens van ca. 200 opstanden uit het meetnet ‘Vitaliteit en Verdroging’ geanalyseerd. Zowel het bodemchemisch als het vegetatiekundig onderzoek bevestigt dat er in multifunctionele bossen sprake is van een licht herstel van de zuurgraad en een daling van ammoniumgehalten. Er is nog steeds sprake van een voortgezette strooiselaccumulatie, waarschijnlijk als gevolg van een weinig actief bodemleven.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages83
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1531
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • sandy soils
 • forest soils
 • forest damage
 • vegetation
 • emission
 • nitrogen
 • acidification
 • rehabilitation
 • soil biology
 • multiple use
 • forests
 • netherlands
 • environmental policy
 • ecosystems
 • natural value

Cite this