Effecten van herinrichtingsmaatregelen in laagveensloten II Kortetermijneffecten en tweede beschrijving nulsituatie

R. Loeb, P.F.M. Verdonschot, R. Wiggers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de kortetermijneffecten en de nulsituatie van een aantal herinrichtingsprojecten in voormalige landbouwgebieden in De Wieden. In de sloten van deze gebieden zijn de waterchemie, macrofyten, diatomeeën en macrofauna gemonitord. De goede ecologische ontwikkeling van de referentiegebieden die 10 jaar geleden heringericht zijn, gaf aan dat de potentie van de her in te richten gebieden hoog ligt. De geplande ontwikkeling van rietmoeras in de her in te richten gebieden kan aquatisch een waardevolle aanvulling geven op de huidige ecologische waarden. De geplande aansluiting van de nog her in te richten gebieden op de boezem, zal een positieve uitwerking hebben op de waterchemie, hoewel hiervoor isolatie ook van belang is. Na herinrichting is het van belang om ecologische doelen langdurig te blijven monitoren, omdat er meestal binnen de eerste paar jaar nog geen stabiele situatie ontstaat.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages69
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1828
ISSN (Print)1566-7191

Keywords

  • ditches
  • peatlands
  • rehabilitation
  • aquatic plants
  • bacillariophyta
  • water quality
  • netherlands
  • macrofauna
  • ecological restoration
  • noordwest-overijssel

Cite this