Effecten van helicoptervluchten op geringe hoogte boven de Friese kust en Terschelling

C.J. Smit, R.S.A. van Bemmelen, M.L. de Jong

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ten behoeve van het Europese Interreg-project CLIWAT is door Vitens gevraagd om een Verstoring- en Verslechteringstoets op te stellen van de effecten van helikoptervluchten langs de randen van de Waddenzee. Het doel van de vluchten was inzicht te verkrijgen in de effecten van klimaatverandering en zeespiegelrijzing op het evenwicht tussen zoet en zout grondwater in gebieden grenzend aan de Noordzee. IMARES heeft in mei 2009, op basis van een door Vitens gegeven beschrijving van de voorgenomen activiteiten, een Verstorings- en Verslechteringstoets opgesteld waarin de voorspelde effecten van helikoptervluchten zijn beschreven en waarin een opsomming wordt gegeven van de ter plaatse aanwezige te beschermen natuurwaarden, één en ander op basis van de kracht zijnde Aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000 gebieden Noordzeekustzone, Duinen van Terschelling en Waddenzee.
Original languageDutch
Place of PublicationTexel
PublisherIMARES
Number of pages56
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C129/10

Keywords

  • helicopters
  • ecological disturbance
  • deterioration
  • environmental impact
  • environmental impact reporting
  • north sea
  • disturbance
  • wadden sea
  • dutch wadden islands

Cite this