Effecten van hakhoutbeheer op de vlinders van hellingbossen.

M.F. Wallis de Vries, M.J.M. Prick

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In 2009 vond een verkennend onderzoek plaats naar de invloed van hakhoutbeheer op dag- en nachtvlinders in het Oombos en het Schaelsbergerbos bij Schin op Geul. Hierbij werden gedurende zeven nachten gegevens over nachtvlinders verzameld en op vier dagen gegevens over dagvlinders. Daarbij vertoonden de nachtvlinders een grote soortenrijkdom, maar een laag aantal individuen; bij dagvlinders was dit juist omgekeerd. In totaal werden 20 soorten nachtvlinders van de Rode lijst waargenomen. De jonge bossen leverden de grootste rijkdom op. Met name nachtvlindersoorten die gebonden zijn aan Bosrank bleken behoorlijk talrijk. Aangezien het een verkennend onderzoek is, zijn de resultaten nog niet voldoende om definitieve conclusies te trekken. Het onderzoek zal de komende jaren dan ook gecontinueerd worden.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-9
JournalNatuurhistorisch Maandblad
Volume101
Issue number1
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • lepidoptera
  • habitats
  • ecology
  • slopes
  • coppice
  • landscape management
  • zuid-limburg

Cite this