Effecten van fytosanitaire maatregelen tegen aardappelcysteaaltjes (Globodera spp.) ten behoeve van ACA-vrij pootgoed

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Fytosanitaire autoriteiten trachten internationaal de verspreiding van het aardappelcysteaaltje (ACA) naar andere landen zoveel mogelijk tegen te gaan. Daartoe zijn er in de gegevensbladen over aardappelcysteaaltjes (EPPO/CABI datasheets Globodera spp.) diverse maatregelen opgenomen zoals: 1. Grond bemonstering 2. Partij bemonstering; sorteergrond of horgrond 3. Wassen van aardappelen voor verwijderen van grond 4. Ontsmetting van aardappels met natrium hypochloriet. Deze brochure geeft een overzicht van het effect van deze maatregelen.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Number of pages9
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • solanum tuberosum
  • seed potatoes
  • plant parasitic nematodes
  • globodera
  • phytosanitary measures
  • soil
  • sampling
  • arable farming

Cite this