Effecten van fosfaat- en stikstofoverschotten op grasland = Effects of phosporus and nitrogen surpluses on grassland

J.C. van Middelkoop, C. van der Salm, D.J. den Boer, M.M.S. ter Horst, W.J. Chardon, R.F. Bakker, R.L.M. Schils, P.A.I. Ehlert, O.F. Schoumans

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Om meer inzicht te krijgen in de effecten van verminderde fosfaatgiften op de fosfaattoestand en de gewasproductie is er in 1997 een veldproef op grasland gestart. In deze proef zijn effecten van combinaties van N- en P-overschotten op graslandopbrengst, grassamenstelling en verliezen naar het milieu vastgelegd. In de proef is het grasland afwisselend gemaaid en geweid en is bemest met runderdrijfmest en minerale meststoffen om het praktijkgebruik op melkveebedrijven te benaderen. Fosfaat wordt door weidend vee voornamelijk uitgescheiden via de mest. In de literatuur is betrekkelijk weinig bekend over de verdeling van mest binnen een perceel als gevolg van beweiding en de gevolgen voor het verloop in de bodemvruchtbaarheid van het perceel. Om meer inzicht te krijgen in de verdeling van het fosfaat via mestflatten is in 2000 een deelonderzoek verricht. Dit heeft plaatsgevonden op het N180-P20 veld op Aver Heino. De verkregen proefresultaten zijn gebruikt om het nutriëntenuitspoelingsmodel Animo te valideren. Dit model berekent in combinatie met het hydrologisch model SWAP de nutriëntenconcentraties in het bodemwater, de uitspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater, de veranderingen in N- en P-gehalten in de bodemvoorraad en de gewasopbrengst. Invoer voor de modellen zijn de gerealiseerde bemesting en de meteorologische omstandigheden tijdens de proef. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van procesparameters die deels zijn gebaseerd op locale metingen en deels op literatuurgegevens
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherAnimal Sciences Group
  Number of pages100
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NamePraktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee
  PublisherAnimal Sciences Group
  No.48
  ISSN (Print)1570-8616

  Keywords

  • dairy cattle
  • dairy farming
  • phosphorus
  • nitrogen
  • surpluses
  • grasslands
  • environmental impact
  • pollution
  • grassland management

  Cite this