Effecten van extensivering van de melkveehouderij op de emissies van broeikasgassen

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Recente problemen in de melkveehouderij in Nederland met betrekking tot milieu, diergezondheid en voedselveiligheid hebben geleid tot nieuwe beleidsvisies op de toekomst van de melkveehouderij. Centraal in de huidige visie voor de melkveehouderij staat extensivering van het grondgebruik met behoud van weidegang en toepassing van ruwvoer van eigen bedrijf. Deze extensivering leidt tot een verlaging van de GVE van gemiddeld 2,5 nu naar 1,7 straks. In een bureaustudie zijn de verwachte effecten van extensivering en/of weidegang en andere beleidsmaatregelen op de emissies van de broeikasgassen methaan en lachgas berekend. Extensivering draagt bij aan de vermindering van de emissies van voornamelijk lachgas. Het effect is het grootst in melkveehouderij op veengronden in laag Nederland. Afname van de beweidingsduur leidt eveneens tot een vermindering van de emissie van broeikasgassen. Dit effect wordt voor een deel tenietgedaan door hogere emissie bij mestopslag en toepassing van dierlijke mest op het land.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages61
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.649
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • dairy farming
  • netherlands
  • extensive production
  • air pollution
  • emission
  • greenhouse effect
  • global warming
  • environmental sciences

Cite this