Effecten van de rode Amerikaanse rivierkreeft op de vegetatie en macrofauna van sloten

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Exotische rivierkreeften breiden zich zeer sterk uit in Nederland. Wat voor effecten dit heeft op de inheemse waterplantenvegetaties en macrofauna is onbekend. In het kader van het project PLONS voerde Alterra daarom bij wijze van case-studie een experiment uit, waarin de invloed van de rode Amerikaanse rivierkreeft op slootecosystemen onderzocht is. In afgesloten cilinders zijn de veranderingen gevolgd die optraden in de biomassa van verschillende soorten waterplanten en de samenstelling van de macrofaunagemeenschap na introductie van de rivierkreeft. De invloed bleek variabel en soortspecifiek. Met name afstervende planten werden gegeten. Een aantal waterplanten raakte los door het omwoelen van de bodem. De macrofaunagemeenschap werd niet merkbaar beïnvloed. In het maag-darmstelsel van de kreeften werd met name organisch bodemmateriaal en plantenresten aangetroffen, wat een aanwijzing is dat de kreeften een rol spelen bij de afbraak van organisch materiaal. Exoten hoeven dus niet altijd een negatieve invloed te hebben op zoetwaterecosystemen.
Original languageDutch
Pages (from-to)36-39
JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume42
Issue number20
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • ditches
  • crayfish
  • freshwater ecology
  • invasion
  • hydrobiology
  • introduced species
  • vegetation
  • aquatic plants
  • aquatic ecology
  • macrofauna

Cite this