Effecten van beweidingsopties op nitraatuitspoeling in de melkveehouderij

M.J.D. Hack-ten Broeke, J.P. Dijkstra

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Gegevens over water- en stifstofstromen in twee beweide graslandpercelen van proefbedrijf De Marke zijn gebruikt als basis voor modelvalidatie. De variabiliteit van nitraatconcentraties in het grondwater is waarschijnlijk veroorzaakt door de onregelmatige verspreiding van urineplekken en mestflatten tijdens beweiding. Via modelsimulaties met beweidingsopties konden de hoogste gemeten nitraatconcentraties verklaard worden. Hoe later in het groeiseizoen urineplekken ontstaan, des te hoger zijn de concentraties. Op een relatief nat perceel is het mogelijk met efficiënt beheer van beweiding nitraat-N-concentraties te bereiken beneden 11,3 mg/l (EU-norm), maar voor een drogere plaats zijn andere maatregelen nodig om dergelijke niveaus te bereiken.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 145-150
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this