Effecten van bevloeiing op de basentoestand en nutriëntenbeschikbaarheid van natte schraalgraslanden op klei-, zand-, en veengronden; veldwaarnemingen en laboratoriumexperimenten

R.H. Kemmers, F.P. Sival, P.C. Jansen

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Er is onderzocht of bevloeiing kan leiden tot een verhoging van de basenverzadiging zonder tevens te leiden tot indirecte eutrofiëring. Daartoe werd in het veld een monitoringprogramma en in het laboratorium een inundatie-experiment uitgevoerd met uiteenlopend bodemmateriaal. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat langjarige bevloeiing tot een hogere basenverzadiging van de bodem leidt. Korte perioden van bevloeiing zijn gunstiger dan lange perioden. Uit het experiment blijkt dat in de bodem vergelijkbare effecten optreden ongeacht het gebruikte watertype. Dit is te verklaren uit de aanwezigheid van pyriet in de bodemmonsters. De aanwezigheid van pyriet is volledig bepalend voor het procesverloop na inundatie en overschaduwt het effect van het watertype. Fosfaatmobilisatie vindt bij alle gebruikte bodem- en watertypen plaats. Middellange vernatting leidt aanvankelijk altijd tot fosfaatmobilisatie. Bij veel sulfaat en weinig ijzer is deze mobilisatie blijvend en bij weinig sulfaat en veel ijzer tijdelijk doordat vivianiet gevormd kan worden. Bij inundatie treedt een duidelijk tijdseffect op in het procesverloop.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages65
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.534
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • flooding
 • surface irrigation
 • grasslands
 • cation exchange
 • base saturation
 • iron oxides
 • phosphate
 • pyrites
 • clay soils
 • sandy soils
 • peat soils
 • nature

Cite this