Effecten van beheersmaatregelen op de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater van een veenweidegebied - een case-studie

R.F.A. Hendriks, J.W.H. van der Kolk

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Om een evenwichtig aquatisch ecosysteem in het peilgebied Bergambacht te krijgen moeten de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater dalen. De effectiviteit van maatregelen is onderzocht met simuatiemodellen en scenario's. Combinaties van peilbeheer en bemestingsregime geven kleine verschillen in de nutriëntenemissie naar het oppervlaktewater. Kroos verwijderen, baggeren en verbeteren van de afvalwaterzuiveringsinstallaties en de combinatie van deze maatregelen geven een substantiële verlaging van de fosforconcentratie in het oppervlaktewater in de zomer. Voor stikstof is kroos verwijderen en verbeteren van de zuiveringsinstallatie belangrijk, maar minder effectief dan voor fosfor. Baggeren verlaagt de stikstofconcentratie niet.
  Original languageDutch
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon
  Pages151-155
  Publication statusPublished - 1995

  Keywords

  • bog soils
  • peat soils
  • swamp soils
  • water management
  • water quality
  • zuid-holland
  • peat grasslands

  Cite this