Effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Wageningen Economic Research heeft in 2017 prognoses gemaakt van de CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw in 2030. Hiervoor werden drie scenario’s ontwikkeld en zijn beleidsmatige aspecten geïdentificeerd die van belang zijn voor de CO2-emissie in 2030. In de periode 2017-2020 hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden met impact op de geprognotiseerde CO2-emissie. Ook zijn er onduidelijkheden. Deze ontwikkelingen leiden tot een bijstelling van de prognose naar boven die in dit rapport is gekwantificeerd. Om verlaging van de CO2-emissie in de glastuinbouw te realiseren zijn denkrichtingen voor beleidsmatige aanpassingen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen in kaart gebracht en is naar neveneffecten gekeken.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages61
ISBN (Electronic)9789463958325
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Economic Research
No.2021-071

Cite this