Effecten flexibel peilbeheer Vlietpolder op hydrologie en melkveehouderij : berekeningen met Waterpas voor tien weerjaren

P.J.T. van Bakel, I.E. Hoving, J.G. Wesseling, K. Oostindie, J.J.H. van den Akker

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Waterpasinstrumentarium kan goed worden gebruikt voor het berekenen van de economische gevolgen voor melkveebedrijven van veranderd waterbeheer. Waterpasberekeningen op de bedrijfsschaal maken de uitkomsten inzichtelijk (‘transparant’) voor boeren en anderen. Het Waterpasinstrumentarium is daarmee naast een economische berekening ook een belangrijk communicatiemiddel in de planningsfase en kan zorgen voor draagvlak voor veranderingen. Voor de Vlietpolder zijn in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland het huidig peilbeheer en twee varianten van flexibel peilbeheer met het instrumentarium doorgerekend.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages76
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1974
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • peat soils
 • grasslands
 • soil water
 • groundwater level
 • dairy farming
 • farm results
 • models
 • polders
 • netherlands
 • peat grasslands
 • zuid-holland
 • groene hart
 • water level management

Cite this