Effecten bufferstroken op de kwaliteit van oppervlaktewater in Noord-Brabant

W. van Dijk, O.A. Clevering, D.A. van der Schans, J.C. van de Zande, H.A.J. Porskamp, M. Heinen, R.A. Smidt, R.C.M. Merkelbach

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Een evaluatie is uitgevoerd van het project Actief Randenbeheer Brabant (ARB) dat in 2002 in Brabant is gestart. ARB heeft als doel emissies van verontreinigende stoffen vanaf landbouwpercelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Deelnemers aan dit project zijn verplicht tegen vergoeding een bufferstrook aan te leggen van 2 m (langs grasland) of 3,5 m (langs bouwland). In de evaluatie is nagegaan in hoeverre bufferstroken de emissie van stikstof (N), fosfaat (P2O5) en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. Er is gekozen voor een modelmatige aanpak. Bij zowel nutriënten als gewasbeschermingsmiddelen is onderscheid gemaakt tussen directe emissie (meemesten, drift) en indirecte emissie (af- en uitspoeling). Het zwaartepunt van de studie lag bij de directe emissies. Het inschatten van de indirecte emissies was meer indicatief van aard.
  Original languageDutch
  Place of Publicationonbekend
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages48
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NamePPO-projectrapport
  PublisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
  No.510318

  Keywords

  • water pollution
  • pesticides
  • nutrients
  • pollution control
  • water quality
  • surface water
  • nature conservation
  • farm management
  • vegetation management
  • buffer zones
  • agri-environment schemes
  • noord-brabant

  Cite this