Effecten bodem- en structuurverbeteraars; onderzoek op kleigrond 2010-2014

D.J.M. van Balen, C.G. Topper, W.C.A. van Geel, J.J. de Haan, M.J.G. de Haas, D.W. Bussink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben. Objectieve informatie over het effect van de aanbevolen producten op gewasopbrengsten en fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven blijkt dat de effecten binnen 1 of 2 groeiseizoenen vaak afwezig zijn. Veel fabrikanten geven aan dat pas op langere termijn effecten te verwachten zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Number of pages63
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRapport / PPO-AGV
PublisherWageningen UR/PPO-agv
No.659

Keywords

  • arable farming
  • soil structure
  • structure
  • clay loam soils
  • flevoland
  • polder soils
  • soil fertility
  • liming materials
  • soil conditioners

Cite this