Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dal grond 2010

J.G.M. Paauw, D.J.M. van Balen, J.J. de Haan, M.J.G. de Haas, H. van der Draai, D.W. Bussink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben. Om de invloed van bodemverbeteraars op verschillende grondsoorten te toetsen zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties, één dalgrond- en één zandlocatie. In 2010 is de uit gangssituatie van de bodem in de diverse testlocaties bepaald (nulmeting). Er waren in 2010 geen of nauwelijks betrouwbare verschillen in opbrengst tussen de div erse behandelingen. Per locatie lijken er wel verschillen in effecten te zijn van bodemverbeteraars. Het onderzoek van de komende jaren zal moet en uitwijzen of er significante verschillen zijn tussen bodemverbeteraars en of bodemverbeteraars significante toegevoegde waarde hebben voor het verbeteren van de bodemstructuur.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente
Number of pages75
Publication statusPublished - 2010

Keywords

 • soil conditioners
 • soil structure
 • fertilizer application
 • soil quality
 • arable farming
 • field tests
 • soil types (textural)
 • agricultural research
 • sports grounds
 • clay soils
 • sandy soils

Cite this