Effecten bemesting K, Mg, Ca, N, Cl en hun interacties op de gewasopbrengst en -kwaliteit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze studie gaat in op interacties tussen elementen als K, Mg, Ca, N, Cl en in hoeverre deze van invloed zijn op de opbrengst en kwaliteit van akkerbouwgewassen. De werkingsmechanismen worden toegelicht. Voor belangrijke akkerbouwgewassen als aardappel en suikerbieten wordt nagegaan hoe deze onder Nederlandse omstandigheden kunnen uitwerken en of dit gevolgen dient te hebben voor de bemestingsadvisering. De gangbare bemestingsadvisering is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een minimum hoeveelheid van een nutriënt beschikbaar moet zijn in de bodem voor een goede opbrengst. Daarnaast is er een alternatieve benadering waarbij nutriënten als K, Mg, Ca in een vaste verhouding in de bodem aanwezig moeten zijn. Hier wordt nader op ingegaan.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNutriënten Management Instituut NMI
Number of pages44
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameRapport / Nutriënten Management Instituut
No.1763.N.19

Keywords

  • nutrient management
  • crop yield
  • crop quality
  • fertilizer application
  • nutrient nutrient interactions
  • interactions

Cite this