Effectafstand van stikstof uit verkeersemissies op de vegetatie - een inventarisatie van de literatuur

A.P. Schaffers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Stikstof afkomstig van het wegverkeer kan in natuurgebieden leiden tot een afname van de natuurkwaliteit en kan het behalen van de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden in de weg staan. Het is echter niet eenvoudig om op één bepaalde plaats vast te stellen welk deel van de stikstofbelasting aan het wegverkeer op een nabij gelegen weg toe te schrijven is en welk deel aan andere bronnen. Als het gaat om daadwerkelijk aangetoonde effecten is echter maar weinig kennis aanwezig. Daarom is vanuit Rijkswaterstaat de volgende vraag gedefinieerd: Welke onderzoeksgegevens bestaan er m.b.t. dosis - effect relaties van stikstof (NH3 en NOx) geproduceerd door het verkeer, op langs de weg gelegen natuurgebieden. Daarbij staat vooral de vraag centraal tot op welke afstand deze effecten zich nog doen gelden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages22
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • road transport
  • infrastructure
  • location
  • air pollution
  • natural areas

Cite this