Effect van teeltmaatregelen op valse meeldauw en bladvlekkenziekte in uien in 2004

R.C.F.M. van den Broek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2004 is in een veldproef in Lelystad nagegaan of een aantal teeltmaatregelen effect heeft op het optreden van valse meeldauw (afbeelding 1) en bladvlekken in zaaiui en wat het uiteindelijke effect is op de opbrengst. Onderzochte teeltmaatregelen zijn:
Zaaimethode, op een bed van 1,5 m breed zijn 5 rijen (Becker zaaimachine) of 4 rijen (Heyboer zaaimachine, met een breed zaaicouter) zaaiuien gezaaid;
Zaaidichtheid van 3,0 of 4,5 eenheden/ha;
Stikstofbemesting van 50 (in 1 keer) of 250 kg N/ha (in 2 giften).
Gedurende het seizoen is de ontwikkeling van het gewas en de ontwikkeling van de twee ziekten gevolgd. Op 30 augustus is het gewas geoogst en daarna gedroogd. Toen de uien goed droog waren is de opbrengst bepaald.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Publication statusPublished - Jan 2005

Publication series

NameRapport PPO
No.510311

Cite this