Effect van stikstofaanvoernormen 2003 op technische resultaten en N-excretie bij vleesvarkens

M.M. van Krimpen, A.H.A.A.M. van Bussel-van Lierop, G.P. Binnendijk

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In het kader van de Europese Nitraatrichtlijn moet de stikstofuitscheiding verder teruggedrongen worden. In 2003 bedraagt de forfaitaire stikstofuitscheidingsnorm 11,7 kg stikstof per vleesvarken per jaar; 1,7 kg lager dan de norm voor 2000. Een van de wegen om de stikstofuitscheiding in de vleesvarkenshouderij verder te verminderen is verlaging van het ruweiwitgehalte (een maat voor het stikstofgehalte) in de voeders van vleesvarkens. Stikstof is echter een belangrijke bouwsteen voor de vorming van vlees en verlaging ervan in het voer kan de dierprestaties verminderen. In opdracht van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren heeft Praktijkonderzoek onderzocht of deze lagere norm voor stikstofuitscheiding haalbaar was zonder negatieve effecten op de technische resultaten, slachtkwaliteit, gezondheid, en economische resultaten van vleesvarkens. In het onderzoek dat is uitgevoerd op Praktijkcentrum Sterksel, hebben we vier proefbehandelingen met elkaar vergeleken. Er was een proefgroep met gangbare ruweiwitgehalten in het startvoer en het eindvoer. Bij de overige drie proefgroepen werd het ruweiwitgehalte verlaagd in het startvoer (behandeling 2), of in het eindvoer (behandeling 3) of in beide voeders (behandeling 4). Het ruweiwitgehalte in het gangbare startvoer was berekend op 180 g/kg en in het aangepaste startvoer op 165 g/kg. In het eindvoer was ook een verlaging van 15 gram beoogd (van 165 g/kg naar 150 g/kg). De daadwerkelijk gerealiseerde verlaging van het ruw eiwitgehalte bleek echter 10 en 12 g/kg te zijn in respectievelijk het start- en het eindvoer. Door toevoeging van synthetische aminozuren is er voor gezorgd dat de gehalten aan essentiële darmverteerbare aminozuren gelijk waren in de voeders. De proefvoeders bevatten geen antimicrobiële groeibevorderaars. Per behandeling werden 144 vleesvarkens opgelegd (576 in totaal). De dieren waren gehuisvest met acht varkens per hok.
  Original languageDutch
  Place of Publicationonbekend
  PublisherPraktijkonderzoek Veehouderij (PV)
  Number of pages18
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NamePraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens
  PublisherPraktijkonderzoek Veehouderij (PV)

  Keywords

  • pigs
  • meat animals
  • pig farming
  • nitrogen
  • reduction
  • excretion
  • feeds
  • pig feeding
  • chemical composition
  • fattening performance

  Cite this

  van Krimpen, M. M., van Bussel-van Lierop, A. H. A. A. M., & Binnendijk, G. P. (2004). Effect van stikstofaanvoernormen 2003 op technische resultaten en N-excretie bij vleesvarkens. (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens). Praktijkonderzoek Veehouderij (PV). https://edepot.wur.nl/21425