Effect van nestbezoek en onderzoek op weidevogels

P.W. Goedhart, W.A. Teunissen, H. Schekkerman

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In Nederland wordt veel energie gestoken in het zoeken en beschermen van weidevogellegsels tegen agrarische activiteiten om zo de gestage achteruitgang van weidevogels te stoppen. Jaarlijks betreft dit zo’n 150.000 nesten. Er is echter discussie ontstaan over het positieve effect van dit soort beschermingsmaatregelen omdat het controleren van nesten tot een verhoging van de verliezen zou kunnen leiden; het zogenaamde bezoekeffect. Om dit vast te kunnen stellen is allereerst gezocht naar een berekeningswijze waarmee een eventueel bezoekeffect kan worden aangetoond. Hiervoor zijn in totaal drie verschillende modellen ontwikkeld en getest. De verschillende modellen zijn uitgetest met een gesimuleerde dataset waarin de waarden voor de dagelijkse overlevingskans en het bezoekeffect bekend zijn. De beste schattingen van het bezoekeffect en de dagelijkse overlevingskans worden behaald met een model waarin tevens de broedduur en de eerste eilegdatum zijn gemodelleerd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Universiteit
Number of pages84
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameSOVON-onderzoeksrapport
PublisherWageningen Universiteit
No.2010/01
ISSN (Print)1382-6271

Keywords

  • grassland birds
  • nature conservation
  • cost effectiveness analysis
  • ecological modeling
  • decision models

Cite this