Effect van mestbeleid op bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst : Evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het mestbeleid beperkt de aanvoer van stikstof en fosfaat via meststoffen. In het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 is een studie uitgevoerd naar het effect van het mestbeleid op bodemvruchtbaarheid, in termen van bodem fosfaat en organische stof, en op de gewasopbrengsten. Uit de studie blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de invoering van het gebruiksnormenstelsel in 2006 tot een slechtere bodemvruchtbaarheid heeft geleid. De fosfaattoestand van de bodem blijft stabiel of stijgt. De organische stofgehalten zijn bij de meeste combinaties van grondsoort en gewas stabiel gebleven of vertonen een stijgende lijn. Op maïsland en ander bouwland op zandgrond komen wel situaties met dalende organische stofgehalten voor, maar er is geen aantoonbaar verband met het mestbeleid. De gewasopbrengsten van de grote bouwlandteelten nemen na 2006 toe. Voor grasland is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de opbrengsten na 2006. De langjarige trend vanaf 1998 laten echter licht dalende opbrengsten zien.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages122
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-report
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2266
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil fertility
  • animal manures
  • phosphates
  • adverse effects
  • organic matter
  • soil chemistry
  • crop yield
  • policy evaluation

Cite this