Effect van fungiciden op vroeg ontstane stengelphytophthora in aardappelen

J.R. Kalkdijk

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

  Abstract

  Er is een aantal primaire Phytophthora-bronnen die de epidemie op gang brengen. Eén daarvan is het poten van niet zichtbaar zieke knollen. Enkele zieke knollen per hectare kunnen, bij gunstige weersomstandigheden, al een enorme ziektedruk als gevolg hebben. Dit uit zich dan in stengel-phytophthora. Omdat het dan gaat om maar een paar planten per hectare, zijn deze moeilijk terug te vinden in een perceel. Ze zullen pas ontdekt worden wanneer de zieke planten reeds een haard veroorzaakt hebben. Het is dus heel belangrijk een inschatting te maken hoeveel mogelijk zieke knollen in het uitgangsmateriaal aanwezig zijn. Er kan dan rekening gehouden worden met de middelenkeuze van de eerste bespuitingen. Het is goed om middelen te spuiten die stengelaantasting goed bestrijden. Middelen die stengel-aantastingen goed bestrijden zijn o.a. middelen op basis van metalaxyl-M en cymoxanil. Verder is gekeken in hoeverre een spuitdop invloed heeft op de effectiviteit van de bespuiting. Dit is eem samenvatting van het rapport "Het effect van spuitstrategieën en spuitdoptypen op vroeg ontstane stengelphytophthora (2005)", er is een link naar dit rapport opgenomen.
  Original languageDutch
  PublisherKennisakker
  Edition15 april
  Media of outputOnline
  Publication statusPublished - 15 Apr 2007

  Keywords

  • plant pathogenic fungi
  • phytophthora
  • pesticides
  • application methods
  • fan nozzles
  • efficiency
  • trials
  • potatoes
  • seed tubers
  • arable farming

  Cite this