Effect of earthworms on grassland on recently reclaimed polder soils in the Netherlands

M. Hoogerkamp, H. Rogaar, H.J.P. Eijsackers

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Abstract

  Verslag van onderzoek op een vijftigtal plaatsen in Oostelijk Flevoland naar de toename en verspreiding van wormen in graslandbodems met overheersend Engels raaigras. Tevens zijn biologische gevolgen nagegaan
  Original languageEnglish
  Title of host publicationEarth worm ecology
  EditorsJ.E. Satchell
  Pages85-105
  Publication statusPublished - 1983

  Publication series

  Name
  Volumeno. 819

  Keywords

  • earthworms
  • grasslands
  • polders
  • reclamation
  • flevoland

  Cite this