Effect of climate variability and land use change on the water budget of large river basins

R.T.W.L. Hurkmans

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Het is de verwachting dat klimaatverandering een grote invloed zal hebben op de waterhuishouding van stroomgebieden. Toenemende extreme neerslaggebeurtenissen, langere droge periodes en afnemende buffering door sneeuw kunnen leiden tot zowel frequentere en hevigere piekafvoeren als ernstiger droogtes. Landgebruiksveranderingen kunnen deze ontwikkelingen versterken door verstedelijking of tegengaan door bijvoorbeeld bebossing. In dit onderzoek zijn de effecten van zowel klimaat- als landgebruiksveranderingen op de afvoer in het Rijnstroomgebied gekwantificeerd met een hoge ruimtelijke resolutie. Hiertoe is een ruimtelijk gedetailleerd hydrologisch model opgezet, dat op een fysisch-gebaseerde manier uitwisselingen tussen land en atmosfeer simuleert. Met dit model zijn scenarios van landgebruiks- en klimaatveranderingen, gebaseerd op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen met daaraan gerelateerde CO2-emissies, doorgerekend. De resultaten tonen drastische veranderingen in het afvoerregime van de Rijn: meer afvoer en hogere piekafvoeren in het voorjaar en, vooral tegen het einde van de eeuw, frequentere en ernstigere afvoerdroogtes in de zomer. Landgebruiksveranderingen hebben daarentegen slechts een gering effect of de afvoer bij Lobith, maar lokaal kunnen de effecten aanzienlijk zijn
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Troch, P.A.A., Promotor, External person
 • Uijlenhoet, Remko, Promotor
Award date15 Jun 2009
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085853985
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • catchment hydrology
 • global warming
 • hydrology
 • simulation models
 • mathematical models
 • land use
 • discharge
 • precipitation
 • river rhine
 • land use dynamics

Cite this