Effect Natrium op Cymbidium onderzocht

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Natriumniveau nadelige effecten op de gewasgroei op gaan treden. In een praktijkproef worden bij een gelijkblijvende EC van 0,8 in de gift, verschillende natriumconcentraties meegegeven. Deze hebben dus een lagere “voedings EC” dan de controlebehandeling zonder natrium. Bij 3,5 en 5 mmol/l natrium zijn vanaf februari 2015 afwijkende symptomen in het blad ontstaan en dat is inmiddels doorgezet in afgestorven bladpunten/bladeren. Dit is kaliumtekort, opgewekt door¿de lagere kaliumconcentratie in de gift en door remming van de kaliumopname door een hoge natriumconcentratie. In het eerste teeltjaar was er nog geen nadelig effect op de productie, omdat de bloemtakken al voor de start van de behandelingen aangelegd waren. Omdat Cymbidium een meerjarig gewas is waarbij negatieve effecten op productie en kwaliteit pas na lange tijd zichtbaar worden, wordt het onderzoek voortgezet met een tweede teeltjaar. Om nauwkeuriger de grenswaarde voor natrium vast te stellen, is de hoogste natriumdosering vervangen door een behandeling met een Natrium concentratie er tussenin. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gewascoöperatie Cymbidium, Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
Original languageDutch
PublisherKas Sierteeltnet.nl
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2015

Cite this