Effect bemesting op ziekteontwikkeling in stamslabonen industrieteelt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de teelt van stamslabonen voor de industrie worden vaak problemen ondervonden met ziektes zoals Sclerotinia en Botrytis. Deze ziektes worden geassocieerd met (over)bemesting. De gebruiksnorm voor stikstofgift was in 2012 en 2013, 110 kg N/ha respectievelijk 120 kg N/ha, op zand- en kleigrond. Werd er niet bemest dan leidde dit tot een significante opbrengstverlaging. Een overbemesting tot 150% van de gebruiksnorm na aftrek van N-min gaf eveneens een opbrengstverlaging te zien. Bemesting trappen variërend van 50 tot 125% van de normbemesting lieten geen significant verschil in opbrengst zien. Een evenwichtig teeltadvies waarbij het bemestingsniveau maximaal bijdraagt aan plantweerstand en productkwaliteit is belangrijk.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages22
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • vegetable growing
 • field crops
 • phaseolus vulgaris
 • vegetable legumes
 • industrial crops
 • fertilizer application
 • nitrogen fertilizers
 • top dressings
 • yield losses
 • outturn
 • growth yield relationship
 • cultural control
 • fungal diseases
 • sclerotinia
 • botrytis
 • plant protection

Cite this