Effect 5e Nitraat Actie Programma op de bodembelasting. Berekening bodembelasting voor berekening van de waterkwaliteit

T.J. de Koeijer, H.H. Luesink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Uit de MAMBO-berekeningen blijkt dat door invoering van het 5e NAP het gebruik van dierlijke mest op zandgrond daalt. De grootste daling treedt in het zuidelijk zandgebied op. Daarnaast treedt er een verschuiving op van de aanwending van varkensmest naar graasdiermest. Dit komt door de aanscherping van de gebruiksnormen voor fosfaat waardoor de plaatsingsruimte voor fosfaat afneemt. Door de lagere gehalten van stikstof en fosfaat in graasdiermest is het economisch aantrekkelijker om graasdiermest aan te wenden in plaats van varkensmest bij negatieve prijzen voor mestafzet. MAMBO is het Mest en Ammoniak Model voor beleidsondersteunend onderzoek.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherLEI
Number of pages22
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameNota / LEI Wageningen UR
PublisherLEI Wageningen UR
No.2015-064

Keywords

  • sandy soils
  • manure policy
  • soil chemistry
  • fertilizer application
  • phosphate
  • nitrogen
  • water quality
  • models

Cite this