Een zoektocht naar bestuurlijke regie in drie Randstadgroenprojecten

P. van der Wielen, V. Bezemer

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De overheid beoogt in West-Nederland een ver¬be¬tering van het stedelijke woon¬milieu onder¬meer door realisatie van Randstadgroenprojecten. Dit gebeurt met betrokkenheid van diverse bestuurlijke en pri¬vate actoren in de fasen van planvorming, besluit¬vor¬¬¬ming en realisatie. De samen¬werking tussen actoren en het komen tot afspraken verloopt veelal pro¬blema¬tisch, met een gebrekkige uitvoering tot gevolg. Nagegaan is welke bestuurlijke ac¬toren bij Randstadgroenstructuur-pro¬jec¬ten be¬trok¬ken zijn. Door analyse van drie cases rond de grootste steden van Nederland wordt duide¬lijk waarom de actoren met elkaar niet tot een voldoende realisatie komen. Wat speelt er nu in deze gebieden en hoe kunnen de be¬trok¬ken actoren de voort¬gang van de uitvoering verbeteren, eventueel door een bestuur¬lijk regisseur, te benoemen?
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages55
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.993
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • physical planning
  • projects
  • project implementation
  • failure
  • local authority areas
  • administrative areas
  • cooperation
  • zuid-holland

  Cite this