Een verkenning naar de natuurwaarden van de Zeeuwse Banken

P.C. Goudswaard, R.S.A. van Bemmelen, O.G. Bos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het gebied van de Zeeuwse Banken in Nederland is een onderdeel van een grotere geologische formatie die zich uitstrekt van de Franse Kanaal / Noordzeekust via het Belgische kustgebied tot in Nederland. Het Nederlandse deel van dit systeem loopt vanaf de Belgisch Nederlandse zeegrens in het zuidwesten en eindigt naar het noordoosten ter hoogte van de Kop van Goeree. Het gebied Zeeuwse Banken kwalificeert zich onder de habitatrichtlijn als type H1110 met een eigen karakteristiek buiten de directe kustzone waarin twee aansluitende Natura 2000 gebieden liggen: de Voordelta en de Vlakte van de Raan. Om tot een besluit over de aanwijzing van het gebied van de Zeeuwse Banken als aanvullend beschermd gebied te komen is met name kennis over de natuurwaarden van bodem, bodemfauna en vogels gevraagd. Daarbij is de vraag in hoeverre deze gebieden bijdragen aan meerwaarde ten opzichte van het totale te beschermen areaal.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages40
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C061a/10

Keywords

  • marine areas
  • marine ecology
  • coastal areas
  • aquatic environment
  • natural value
  • natura 2000
  • nature conservation policy
  • voordelta

Cite this