Een vergelijking van de kwaliteitseigenschappen van drie rassen rode paprika

D.M. van Mazijk-Bokslag, A.B. Cramwinckel, H. Herstel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland (CBT) is met behulp van het Thuispanel een rasvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de karakteristieke eigenschappen van rode paprika. Drie rassen zijn getest: de Mazurka, de Evident en de Cubico. De vraag is welke van deze drie rassen door de respondenten het meest kenmerkend wordt gevonden voor rode paprika. Deze drie rassen zijn door het CBT gekozen in overleg met het Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk. De monsters zijn in week 28 door het CBT gekocht en alle monsters zijn op de vier deelnemende instituten in dezelfde week uitgedeeld aan 972 personen. De non-respons bedroeg 17%. De hoge non-respons is mogelijk te verklaren door het tijdstip van onderzoek: vlak voor het begin van de grote vakantie. Dit onderzoek geeft aan dat verschillen in totaal oordeel tussen de rassen Mazurka, Evident en Cubico niet aantoonbaar zijn. Het analytisch sensorisch onderzoek, waarbij het RIKILT-panel deze monsters met de Free Choice Profiling methode heeft beoordeeld, geeft aan dat er geen smaakverschillen zijn. Het oriënterend NIRS onderzoek bevestigt de afwezigheid van verschillen tussen de rassen. De verschillen tussen de onderzochte monsters Mazurka, Evident en Cubico, zijn blijkbaar niet kwantificeerbaar. De vraag is of het moment van onderzoek van invloed is op dit resultaat. Het is denkbaar dat de veronderstelde rasverschillen op andere momenten wel aantoonbaar zijn. Het verdient aanbeveling nader te onderzoeken welke invloeden van belang zijn, zoals seizoen, teler, teeltomstandigheden etc. ter beschrijving van de rasverschillen. Het is met name een vraag of verschillen tussen de rassen altijd groter zijn dan binnen de rassen. Dezelfde aanbeveling tot nader onderzoek geldt voor gele en groene paprika. Het onderzoek levert het volgende profiel op van de paprikagebruiker. Ongeveer 42% van de respondenten zegt uitgesproken een liefhebber te zijn van rode paprika. Sexe en leeftijd blijken nauw samen te hangen met dit antwoord. De meeste liefhebbers zijn te vinden in de leeftijdsgroep van 25 en 45 jaar. Vrouwen zijn gemiddeld meer liefhebber van paprika dan mannen. Het al of niet liefhebber-zijn is een belangrijk gegeven, want deze achtergrond blijkt zeer grote invloed te hebben op het smaakoordeel. De onderzoekresultaten geven verder aan dat de rode paprika het meest bekend is. De smaak van deze paprika wordt het meest gewaardeerd. De gele paprika blijkt bij 35% van de respondenten nog onbekend te zijn. Naar aanleiding van deze bevindingen bevelen we het CBT aan de opzet van het grote paprika-onderzoek te heroverwegen. Het verdient aanbeveling meer gegevens te hebben over de aard en omvang van smaakvers chillen tussen en binnen rassen, evenals over mogelijke invloeden van teeltomstandigheden, tijdseffecten etc. op deze verschillen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages19
Publication statusPublished - 1990

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.90.45

Keywords

  • sweet peppers
  • fruit vegetables
  • properties
  • food quality
  • flavour
  • taste

Cite this