Een veerkrachtig Markermeer: van wat naar wat?

Koen Kaffener, M. Sterk, E.T.H.M. Peeters, J. Backx, M.A. de Lange

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In het IJsselmeergebied wordt gestreefd naar een robuust ecosysteem dat veerkrachtig genoeg is om klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd ruimte biedt aan economische ontwikkelingen. Met het project ‘Veerkracht Grote Wateren’ is er nu een raamwerk ontwikkeld dat het begrip veerkracht hanteerbaar maakt. Het raamwerk biedt strategieën om de veerkracht te vergroten en ondersteunt bij het monitoren van de gebiedsdoelen. Hiermee kunnen de ambities van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) worden geoperationaliseerd.
Original languageDutch
Number of pages7
JournalH2O online
Publication statusPublished - 19 Jul 2019

Cite this