Een standplaatsmodel voor nationale milieu- en kwelscenario's

J. Kros, G.J. Reinds, W. de Vries, J.B. Latour, M.J.S. Bollen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Veranderingen in vegetatie worden vaak veroorzaakt door veranderingen in standplaatsfactoren, zoals pH en beschikbaarheid van stikstof en vocht. Het model SMART2 is ontwikkeld om de effecten van vermesting, verzuring en verdroging op standplaatsfactoren te evalueren. Combinaties van twee verzurings- en kwelscenario's zijn met SMART2 doorgerekend. De resultaten laten zien dat de reductie van atmosferische depositie tot een snelle toename van pH en een snelle afname van de beschikbaarheid van stikstof leidt. 25% reductie van grondwateronttrekkingen heeft nauwelijks effect op de pH en beschikbaarheid van stikstof.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 265-269
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this