Een ruimtelijke analyse van predatierisico van korhoen Lyrurus tetrix door havik Accipiter gentilis op de Sallandse Heuvelrug

Ralph Buij, Gerard Müskens, Margreet Laar, Mees van Horssen, Jonathan Janse, Hugh Jansman, Sander Moonen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Predatie door haviken wordt verondersteld een belangrijke limitatie te zijn voor de overleving van adulte korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke predatierisico’s voor korhoenders zijn twaalf haviken op de Sallandse Heuvelrug in 2019 en 2020 gevolgd met behulp van gsm-zenders: tien adulte broedvogels (vijf vrouwen, vijf mannen) van zeven paren en twee tweede-kalenderjaar vogels (niet-broedvogels of zwervers). We beschrijven hier predatie van korhoen door de gezenderde haviken en het terreingebruik van de haviken in relatie tot de broedcyclus en gebieden waar korhoenders zich concentreren. Er is op basis van deze studie geen aanwijzing voor een ‘specialisatie’ van een individuele havik op korhoen, noch kan door de beperkte korhoenpredatie door gezenderde haviken iets geconcludeerd worden over predatierisico in relatie tot vegetatiestructuur.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages51
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3095
ISSN (Print)1566-7197

Cite this