Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in de Waddenzee, uitgewerkt voor een casus Afsluitdijk

M.J. Baptist, K.S. Dijkema, W.E. van Duin, C.J. Smit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de afgelopen jaren zijn verscheidene plannen voor natuurontwikkeling in de Waddenzee ontwikkeld. In essentie leiden deze plannen tot een aanpassing van de reeds aanwezige natuurlijke habitats. Dit gebeurt meestal met een intentie om de natuur te herstellen of te verbeteren, maar het leidt naar de letter van de wet tot een conflict met de Nederlandse natuurwetgeving volgend uit Natura 2000 waarbij behoud van areaal van een bepaald habitattype vaak het instandhoudingsdoel is. In dit rapport wordt uitgelegd onder welke condities en randvoorwaarden toch invulling gegeven kan worden aan natuurontwikkeling. Dit wordt nader uitgewerkt voor een hypothetische casus van kwelderontwikkeling langs de Afsluitdijk.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherIMARES
Number of pages27
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C084/12

Keywords

  • habitats
  • nature development
  • wetlands
  • tidal flats
  • afsluitdijk
  • natura 2000
  • acreage

Cite this