Een professionele schapenhouderij door efficiënter en slimmer gebruik van informatie : Kernpunten uit een inventarisatie in het veld

H.C. Holster, A.F.G. Antonis, R.H.M. Bergevoet, P. Vellema, J. Verkaik, M.H. Bokma-Bakker

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

In de periode 2013-2016 werken bedrijfsleven en schapenhouders (de sector) samen aan de uitdaging de schapenhouderij verder te professionaliseren. Hierbij is het economisch perspectief, met behoud van het goede imago, het uitgangspunt. Deze brochure bevat de populaire samenvatting van een verkennend onderzoek naar kansen voor verbinden en analyseren van datastromen in de schapenhouderij. Hierin stonden de volgende kennisvragen centraal : - Wat vindt de sector? - Welke datasystemen zijn er binnen de schapenhouderij? - Hoe ziet een gewenst toekomstbeeld er uit? - Op welke wijze kan het gewenste toekomstbeeld worden gerealiseerd?
Original languageDutch
PublisherWageningen UR
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • sheep farming
  • professionalism
  • professional recognition
  • quality management
  • management information systems
  • data communication
  • future

Cite this