Een onderzoek naar de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de Vijfheerenlanden

J.H.A.M. Steenvoorden, H.P. Oosterom

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Bij ruilverkavelingen spelen in veel gebieden meerdere belangen een rol die soms tegenstrijdig zijn, zoals onder andere landbouw en natuurbescherming. Ten behoeve van de landbouw probeert men door bepaalde maatregelen een betere bedrijfsvoering mogelijk te maken, Deze maatregelen kunnen inhouden een ingreep in de waterhuishouding door peilverlaging, de verplaatsing van boerderijen, enz. Van de zijde van de natuurbescherming wordt wel eens bezwaar gemaakt tegen peilverlagingen uit het oogpunt van de waterkwantiteit (grondwaterstand, slootpeil) of van de waterkwaliteit. Dit laatste geldt met name voor peilverlagingen in veen- of klei-veengebieden in verband met de toename van de mineralisatie van het veen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherICW
  Number of pages21
  Publication statusPublished - 1975

  Publication series

  NameNota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
  No.849

  Keywords

  • groundwater
  • water quality
  • streams
  • canals
  • surface water
  • properties
  • peatlands
  • water level management
  • vijfheerenlanden
  • zuid-holland

  Cite this