Een nieuwe toetsdiepte voor nitraat in grondwater? Eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toetsdieptemeetnet

B. Fraters, L.J.M. Boumans, B.G. van Elzakker, F.L.F. Gast, J. Griffioen, G.T. Klaver, J.A. Nelemans, G.L. Velthof, H. Veld

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Het verlagen van de toetsdiepte voor nitraat in het grondwater in zandgebieden van de bovenste meter van het grondwater naar de bovenste vijf meter, blijkt niet opportuun. Het verlagen van de toetsdiepte wordt gezien als mogelijkheid om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te kunnen voldoen, zonder de landbouw onnodig scherpe gebruiksnormen op te leggen. Een verlaging is niet opportuun, omdat bij de nitraatuitspoelingsgevoelige (¿droge¿) gronden, op basis van de beschikbare gegevens, geen afname van de nitraatconcentratie in de bovenste vijf meter van het grondwater kan worden aangetoond. Bij de overige gronden neemt de nitraatconcentratie wel af tussen één en vijf meter onder de grondwaterspiegel, maar is er meestal sprake van uit- en afspoeling van nitraat en andere stikstofverbindingen naar het oppervlaktewater. De kwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewater moeten daarom ook in beschouwing worden genomen. Voor de neutrale gronden (matige natte en matige droge gronden) bedraagt de afname van de nitraatconcentratie in de bovenste vijf meter van het grondwater 15 tot 40% en voor de natte gronden 30 tot 100%.
Original languageDutch
Place of PublicationBilthoven
PublisherRIVM
Number of pages165
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / RIVM
PublisherRIVM
No.680100005

Keywords

  • soil chemistry
  • nitrates
  • leaching
  • groundwater
  • sampling
  • sandy soils
  • surface water

Cite this